Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 Przebudowa  drzewostanów  pozostających  pod  wpływem  emisji  przemysłowych  z  dostosowaniem  składu  gatunkowego  do  warunków  siedliskowych  na  terenie  RDLP  w  Łodzi",  zrealizowany  w  latach  2011 – 2012  zgodnie  z   umową  nr  89/2011/Wn-50/OP-LE-PD/D z  dnia  25.03.2011 r.

Wartość  całego  przedsięwzięcia  4,80  MLN  PLN,  w  tym  dotacja  NFOŚiGW  1,56  MLN  PLN.
 
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich

Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich

Głównym tematem spotkania były zagadnienia dotyczące ASF.

Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich, Polskiego Związku Łowieckiego i Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Płocku odbyło się w dniu 23.01.2018 roku w biurze Nadleśnictwa Płock.
 
Głównym tematem spotkania były zagadnienia dotyczące ASF.
 
Omówiono problemy związane z ASF u dzików, zmiany w prawie związane z pojawieniem się choroby na terenie Polski oraz zasady postępowania w przypadku odstrzału chorych dzików.
 
Dyskutowano również nad koniecznością zwiększenia planu odstrzału dzików zgodnie z rekomendacją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego do zwalczania ASF.