Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

WERYFIKACJA PILARZY 2016

WERYFIKACJA PILARZY 2016

W ramach prowadzonej w nadleśnictwie działalności BHP w dniu 15 kwietnia 2016 roku odbyła się coroczna weryfikacja pilarzy.

Celem weryfikacji było :

-  uzupełnienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów bhp z uwzględnieniem wymagań związanych z certyfikatem FSC i PFC oraz zasady udzielenia pierwszej pomocy.

- podniesienie bezpieczeństwa pracy i jakości wykonywanych usług .

    Uczestnikom weryfikacji (pilarzom i właścicielom ZUL) zwrócono szczególną uwagę na warunki pracy, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, zabezpieczenie powierzchni roboczych przed osobami niepożądanymi. Szczegółowo omówiono sposób postępowania na powierzchniach dotkniętych klęską, ze szczególnym uwzględnieniem usuwania wywrotów i złomów.  Zaprezentowano także  filmy video o w/w tematyce. Ponadto przedstawiono polecenia związane z certyfikatem FSC, PFC, dotyczące przestrzegania zasad bhp przez podmioty gospodarcze .

      Podczas weryfikacji sprawdzono umiejętności pilarzy w zakresie prawidłowej ścinki drzew, obalania i okrzesywania. Omówiono także wyniki bieżących kontroli z zakresu bhp przeprowadzonych przez nadleśnictwo.

    Organizowana corocznie przez Nadleśnictwo Płock weryfikacja   cieszy się dużym zainteresowaniem  współpracujących z nami pracowników firm leśnych. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń zawodowych uczestników, a także wskazówki i porady ekspertów biorących udział w weryfikacji, mają  duży wpływ na efektywności i bezpieczeństwo pracy.