Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Parki Krajobrazowe

Brudzeński Park Krajobrazowy W 1988 roku na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku utworzony został Brudzeński Park Krajobrazowy o powierzchni 3452,00 ha, z których ponad 1000 ha obejmuje grunty nadzorowane przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Płock. Park ten w swoich założeniach ma stanowić osłonę dla rezerwatów przyrody, sprawować pieczę nad zachowaniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego fragmentu rzeki oraz terenów przyległych.