Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Łowiectwo

W terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa Płock aktualnie znajduje się 35 obwodów łowieckich. Wszystkie są wydzierżawione kołom łowieckim. Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę łowiecką prowadzoną w 35 obwodach wydzierżawionych przez 28 kół łowieckich.

Obwody łowieckie nadzorowane przez nadleśnictwo skategoryzowane są następująco:

  • Nr: 110, 122,137, 163, 150, 187, 188, 206, 207, 208, 209, 221, 235, 237, 251, 261, 263, 283, 284, 285, 297, 298, 299, 318 - jako obwody bardzo słabe.

  • Nr: 123, 148, 138, 164, 149, 177, 205, 234, 252, 336 - jako obwody słabe.

Gospodarka łowiecka jest prowadzona w oparciu o roczne plany łowieckie oraz Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Nr 1 "Płockiego"(obwody) Nr: 110, 122, 123, 136, 137, 138, 148, 149, 150, 163, 164, 178, 251, 187, 188, 205, 206, 207, 208, 209, 221, 234, 235, 237, 252, 261, 263, 283, 284, 285, 297, 298, 299, 318, 336 - obowiązujący od 01.04.2007 do 31.03.2017 roku. 

Stan zwierzyny grubej na dzień 10.03.2012 roku wynosi: 82-łosi, 121- jeleni. 2 - daniele, 3280 - saren, 827 - dzików.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

WERYFIKACJA PILARZY 2016

WERYFIKACJA PILARZY 2016

W ramach prowadzonej w nadleśnictwie działalności BHP w dniu 15 kwietnia 2016 roku odbyła się coroczna weryfikacja pilarzy.

Celem weryfikacji było :

-  uzupełnienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów bhp z uwzględnieniem wymagań związanych z certyfikatem FSC i PFC oraz zasady udzielenia pierwszej pomocy.

- podniesienie bezpieczeństwa pracy i jakości wykonywanych usług .

    Uczestnikom weryfikacji (pilarzom i właścicielom ZUL) zwrócono szczególną uwagę na warunki pracy, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, zabezpieczenie powierzchni roboczych przed osobami niepożądanymi. Szczegółowo omówiono sposób postępowania na powierzchniach dotkniętych klęską, ze szczególnym uwzględnieniem usuwania wywrotów i złomów.  Zaprezentowano także  filmy video o w/w tematyce. Ponadto przedstawiono polecenia związane z certyfikatem FSC, PFC, dotyczące przestrzegania zasad bhp przez podmioty gospodarcze .

      Podczas weryfikacji sprawdzono umiejętności pilarzy w zakresie prawidłowej ścinki drzew, obalania i okrzesywania. Omówiono także wyniki bieżących kontroli z zakresu bhp przeprowadzonych przez nadleśnictwo.

    Organizowana corocznie przez Nadleśnictwo Płock weryfikacja   cieszy się dużym zainteresowaniem  współpracujących z nami pracowników firm leśnych. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń zawodowych uczestników, a także wskazówki i porady ekspertów biorących udział w weryfikacji, mają  duży wpływ na efektywności i bezpieczeństwo pracy.