Aktualności

Nietypowy pacjent trafił do naszego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Miszewie Murowanym - Sęp płowy (Gyps fulvus)

Wydarzenia

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21 marca w Polsce zbiega się w czasie z Międzynarodowym Dniem Lasów ustanowionym przez Zgromadzenie Narodowe ONZ. W tym dniu na świecie mówi się o roli lasów i ich znaczeniu dla środowiska.

TEREN MONITOROWANY

Tereny leśne Nadleśnictwa Płock objęte są monitoringiem wizyjnym, zgodnie z Zarządzeniem nr 21/12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 roku (zn.spr.:DK-DT-2504-1/12).